• TIL HØYESTERETT: Høyesterett skal avgjøre om domstolene kan overprøve Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om at Viggo Kristiansen ikke får saken sin gjenopptatt.

Avslag om gjenopptakelse skal vurderes av Høyesterett

— Jeg synes det er flott at Høyesterett nå skal se på det prinsipielle ved saken, sier Ada Sofie Austegard.