• FOTO: Lars Hoen

Krevde 20 millioner til trafikksikkerhet

Kvinesdal-ordfører Odd Omland ba Stortingets transport -og samferdselskomite om 20 millioner til trafikksikkerhetstiltak på E39 da komiteén stoppet ved Flekkefjord i dag.