• ETTERFORSKER: Nav gjør selv undersøkelser før de anmelder trygdesvindel av stønad som enslige forsørgere. Så kommer politiet på overraskende hjemmebesøk. ?Vi kommer uanmeldt på et tidspunkt folk normalt er hjemme, ransaker og pågriper, sier John Repstad, leder for økonomiavsnittet i Agder politidistrikt. FOTO: Sondre Steen Holvik

Slik tas trygdesvindlerne

I løpet av fjoråret anmeldte Nav trygdesvindel for totalt 13 millioner kroner i Agder. I Vest-Agder ble fire personer anmeldt for å ha løyet om samboerskapet sitt.