• Returkraft sitt anlegg på Levermyr. FOTO: Reidar Kollstad

Returkraft slipper eiendomsskatt

Returkraft slipper å betale 2,5 millioner kroner i eiendomsskatt til Kristiansand kommune.