• STATSRÅD: Utviklingsminister Heikki Holmås møtte Strømmestiftelsen onsdag for å diskutere varling om seksuelle overgrep i bistandsprosjekter. FOTO: S rb , Krister

Diskuterte overgrepssaker i bistanden

Heikki Holmås møtte Strømmestiftelsen til diskusjon om varsling rundt overgrepssaker i bistandsarbeid. Han fikk blant annet høre om erfaringene med MYSA-saken.