Hoppet på parkerte biler på Søm

Fotavtrykk på bilene avslørte gjerningsmennene.