Mediehøgskolen Gimlekollen risikerer søksmål.

Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) i Kristiansand har i fem år drevet journalistutdanning i Kosovo, og sliter med akkreditering av studentene.