• TRYMS VEI: Det er neppe kirkegården her ved Oddernes kirke som forårsaker rystelsene i leilighetsbygget sentralt i bildet. Da er det mer nærliggende å mistenke Oddernestunnelen, som passerer under bakken utenfor kirkegårdsmuren. FOTO: Kjartan Bjelland

Beboere rystes av E 18-tunnel

Beboerne i de nye blokkene ved Oddernes kirke har engasjert advokat fordi enkelte opplever rystelser fra E 18-tunnelen.