• Sigmund B. Kruse, sokneprest i Hellemyr menighet, sier kirken og menighetene ikke lenger har samme funksjon når mennesker er i sorg og krise som før. FOTO: Reidar Kollstad

- I løpet av mine 34 år som prest, mener jeg det har blitt en større terskel for å gå til kirken for å søke hjelp

Sokneprest Sigmund B. Kruse mener kirken ikke lenger har en funksjon når mennesker møter en livskrise.