• TO KOPPER: Kjøp to kopper — og den andre går til en som kommer seinere og kanskje har litt dårligere råd! Elisabeth Bårdsen, til venstre, har innført "kaffe på vent" på sin kafé på Homstean. Til høyre Linda Tørstad. FOTO: Jostein Blokhus

Med kaffe på vent på Homstean

På kaféen Nabostua på Homstean kan du kjøpe "kaffe på vent" — til en som kommer etter deg og kanskje ikke har så god råd som deg selv.