• ultralyd.jpg FOTO: Meek, Tore

Flere vil ha tidlig ultralyd

Mens politikerne krangler om å tilby ultralyd før 12. svangerskapsuke, går stadig flere kvinner til private ultralydundersøkelse og sjekker blant annet om fosteret har Downs syndrom.