• - Urimelig, er fylkesvaraordførerens dom.

- Urimelig at vi ikke får noe

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen (KrF) mener det er urimelig at kristiansandsregioenen ikke får noe av belønningsmidlene.