• Kommunen er ikke enig med seg selv om hvordan barnevernstjenester skal håndteres. Foto: Illustrasjonsbilde (modellklarert) / Scanpix.

Byråkrater krangler om barna

Oppvekstsektoren i Kristiansand ønsker å overta ansvaret for barnevernstjenester fra helse— og sosialsektoren. Men samarbeidet er så dårlig at rådmannen sier nei.