• Marion Glamsland Berntsen (40) og Bjarne Hauge Berntsen (43) har i løpet av fem år bygget opp matbutikken i Indre Årsnes til en av Norges beste nærmatbutikker. FOTO: Torstein Øen

Nærbutikk-suksess i knallhardt matmarked

Mens omsetningen for handelsstanden i byene på Sørlandet stagnerer eller går ned, går pilene opp for bygdebutikkene.