• Det spektakulære sommerstedet ble bygget for Edward (Lord) Salvesen i 1901, på restene av parafinfabrikken faren Christian anla 50 år tidligere. Ulf Aanonsen er styreleder for det interkommunale selskapet Risøbank IKS, som drifter og rehabiliterer eiendommen og bygningsmassen. FOTO: SVEN ARTHUR LJOSLAND

Mener Mandal har mye å takke Salvesen for