• Den 38 år gamle kvinnen mener hun er blitt fratatt store deler av livet sitt som følge av en systemsvikt for 23 år siden. Barnevernet mente det var forsvarlig å la henne flytte tilbake til far etter at han hadde erkjent å ha forgrepet seg på henne. Nå er faren dømt for incest. FOTO: Torstein Øen

Henlagt etter polititabbe

Politiet henla den første overgrepssaken mot familiefaren etter å ha gjort en formell feil under avhøret av datteren (15). Jentas bistandsadvokat anbefalte også henleggelse.