• MINDRE TYVERIER: Statistikken viser at det ble begått langt færre tyverier og ran av unge kriminelle i fjor i forhold til 2010. FOTO: Kristin Ellefsen

Ungdom begikk færre tyverier, men flere narkotikalovbrudd

Kraftig nedgang i tyverier, nesten slutt på ran og færre voldssaker. Det er blant konklusjonene i trendrapporten til Kristiansand kommune.