Flere promillekontroller på veiene i dag

Up har hatt kontroller både i øst og vest.