• - Jeg tror forbud er en praktisk løsning fordi det er så vanskelig å skille hvem som er ærlige tiggere, for noen er ærlige, og hvem som er kriminelle, sier ordfører Arvid Grundekjøn. FOTO: Kjetil Reite

- Helt uakseptabelt

— Jeg har fått mange henvendelser om dette, og det er fullstendig uakseptabelt at vi har åpenlys narkoomsetning i en så sentral del av byen vår, sier ordfører Arvid Grundekjøn.