• ROS: Joakim Hammerlin, filosof og forfatter, roser 22. juli-kommisjonen for å ha levert en solid rapport. Ikke minst er han glad for at tiltakene som foreslås for å styrke sikkerhet og beredskap i Norge. ?Man har gjort en god avveining av hensynet til å ivareta åpenhet og frihet, og samtidig skape økt sikkerhet, sier han. FOTO: Varfjell, Fredrik

Filosof roser kommisjonen

Filosof og forfatter Joakim Hammerlin gir en god attest til 22. juli-kommisjonen. Han mener rapporten er ærlig og solid, og at tiltakene den foreslår vil styrke sikkerheten uten å skade demokratiet nevneverdig.