• Terje Damman

Kampen som forsvant

Nesten uten debatt sa fylkestinget i Vest-Agder tirsdag ja til å innføre rushtidsavgift i Kristiansand.