Foreldreløse sjimpanser tilbake i naturen

Med hjelp fra Norge har over 30 foreldreløse sjimpanser i Kongo fått sitt eget skogsområde.