• SKJEVT: Gordon Fuglestad (H) mener det blir for byråkratisk og skjematisk å tildele skoler midler etter hvordan de sosiale forholdene i skolekretsen er. FOTO: TORE-ANDRÉ BAARDSEN

- Byråkratisk formel som slår skjevt ut

Høyres Gordon Fuglestad mener det er galt at skoler i bydeler med høyt utdannelsesnivå, færre enslige forsørgere og mindre gjennomtrekk skal få mindre penger per elev enn andre skoler.