• Kommuneoverlege i Kristiansand, Vegard Vige, leder utredningen av et nytt akutt-tilbud som er beregnet på kronisk syke som er for syke til å bo hjemme men for friske til å legges inn på sykehus.

Kommunen utreder lavterskelsykehus

Kristiansand kommune utreder etableringen av et nytt tilbud som skal ta imot pasienter som er for friske til å behandles på sykehus, men for syke til å motta hjemmehjelp.