VENNESLA: — Jeg er himla fornøyd, jeg fikk jo snudd hele flertallet, sier Eivind Drivenes til Fædrelandsvennen.

Bygg- og miljøutvalget stemte i forrige uke ned forslaget om en varmesentral basert på biobrensel i den nye svømmehallen med åtte mot én stemme.

Senterpartiets Peder Grønnestad forsøkte da å få andre de partiene med på å la en ekstern konsulent utrede kostnadene ved å etablere et biobrenselanlegg for å varme opp svømmehallen og nærliggende bygninger av miljøhensyn – uten å få gehør.

Snudde flertallet

Men i plan- og økonomiutvalget tirsdag fikk Eivind Drivenes to endringer enstemmig vedtatt før saken går til kommunestyret.

I innstillingen forutsettes det nå at prosjektet klargjøres slik at det er mulig å installere en varmesentral i fremtiden, og at administrasjonen skal redegjøre for og vurdere mulighetene for å utnytte alternative energikilder.

— Jeg fikk snudd hele saken, og nå er det altså enstemmig at svømmehallen skal klargjøres for varmesentral, sier en fornøyd Eivind Drivenes.

— Vi skal få utredet biovarme, jordvarme og andre energikilder, og vi får en priskalkyle. Vi skal også se på hvilke bygninger som kan varmes opp. Oljefyringen på Vennesla videregående og Venneslaheimen skal fases ut, og erstattes med mer miljøvennlig energi. Vi må tenke langt fram på energiforsyningen i dette området, sier han.

Han sier at han fikk de andre medlemmene i utvalget med på vedtaket med sitt argument om at varmesentral er fremtidsrettet, selv om det blir en dyrere utbygging. En slik sentral vil ifølge Drivenes trolig koste mellom 15–20 millioner kroner.

Bygges uten varmesentral

Likevel ser det imidlertid ut til at svømmehallen i første omgang bygges uten varmesentral, med strøm som energikilde. Den nye svømmehallen er ventet ferdig i 2015. Det er ikke midler i dette prosjektet til å realisere en varmesentral nå.

— Kostnadene til varmesentralen vil uansett ikke komme fra det budsjettet. Den kan finansieres på mange ulike måter, og det trenger ikke en gang være kommunen som står for utbyggingen, sier han.