• AVTALE: Predikant Rune Edvardsen har i tre år jobbet for å få hjem Tjostolv Moland og Joshua French. Her er han sammen med enken til sjåføren de er dømt for å ha skutt og drept. Edvardsen overfører fremdeles penger til enken, som en del av avtalen som ble forhandlet frem i 2010. Denne avtalen var en forutsetning for løslatelsen av Moland og French.

Har forhandlet frem plan om Kongo-utlevering

Rune Edvardsen har i tre år kjempet for å få Tjostolv Moland og Joshua French hjem til Norge.