• LEGGER NED: Statens vegvesen legger ned rundkjøringen i Hannevika fram til nyttår. Årsaken er hovedsakelig klager fra Søgne-bilistene, som opplever betydelig tregere trafikkflyt enn før trafikkomleggingen i området. E 39 legges nå i en egen trase til høyre for rundkjøringen på bildet, mens E 39-trafikken til Vågsbygd legges i trasé til venstre. FOTO: Tormod Flem Vegge

Rundkjøring settes ut av drift

Rundkjøringen i Hannevika sinker trafikken og skaper lange køer. Nå settes den ut av drift.