KLAGESTORM: Naboklagene har vært mange mot Wehustoppen, blant annet etter at en romfamilie bebodde en av hyttene. Foto: Henrik Ihme

VENNESLA: Saken skal opp til behandling i levekårsutvalget på torsdag, hvor politikerne skal vurdere rådmannens innstilling om å frata innehaverens driftstillatelse.

— Dette er en sak vi har etterspurt en stund fra administrasjonen, og nå skal vi ta stilling til en eventuell stenging, sier leder av levekårsutvalget, Inger Turid Tonstad (KrF), til Fædrelandsvennen.

Hun vil ikke si hvilken vei politikerne heller.

— Nå skal vi ha et gruppemøte i kveld, og jeg vil ikke foregripe denne saken politisk før vi har diskutert den der, sier hun.

Men innstillingen fra rådmannen er soleklar:

Wehustoppen skal opphøre som campingplass.

Brokete historie

I innstillingen heter det at det har vært økende antall klager fra naboer når det gjelder bråk og forsøpling. Årsaken er at det har vært drevet utleie av hytter til rusmisbrukere, psykiatriske pasienter og rumenske tiggere.

Naboklagene har bakgrunn i flere forhold; observasjon av rusa beboere, skremmende adferd overfor barn og voksne, angst for å sende barn til busstoppet for å vente på skolebuss, funn av brukerutstyr, salg av narkotika, konflikter, slåssing og støyende adferd.

Siste kontroll ved kommuneoverlegen ble tatt i desember i fjor. En sosialklient bodde da i en av hyttene, og det var en enslig mann i en annen hytte. De var ikke til sjenanse for noen, men de er ikke ordinære turister som kommunen har gitt driftstillatelse til.

Familien fra Romania har dratt tilbake til hjemlandet, men er ventet tilbake til Norge til våren.

"De bør under ingen omstendigheter få leie på Wehustoppen Camping grunnet de sanitære forholdene de forårsaket", heter det fra administrasjonen.

Fått mange advarsler

Kommunelege Stein L. Stokke har også fått fram at det har vært en rekke utrykninger fra lensmannskontoret i Vennesla til hyttene, som ligger spredd på begge sider av riksvei 9 mellom Mosby og Skarpengland. I september i fjor hadde politiet i Vennesla registrert 16 hendelser i sin logg, blant annet om trusler, narkotika og skadeverk.

Stokke har gitt innehaveren flere advarsler om å rydde opp, spesielt knyttet til romfamilien som har bodd i en av hyttene.— Jeg har et ønske om at hun kan drive stedet slik det var før, med turister som sov over en natt eller to. Men nå blir dette en sak som politikerne må ta stilling til, har han tidligere sagt til Fædrelandsvennen.

Vil forfølge saken

Det har ikke lyktes Fædrelandsvennen å komme i kontakt med innehaver av campingplassen, Magnhild Rokoengen. Hennes advokat, Sverre Nordmo, sier imidlertid at han er overrasket over kommunens reaksjon.

— Jeg vil diskutere saken med min klient før jeg sier så mye. Men vi vil forfølge saken dersom dette blir vedtatt, og jeg mener kommunen ikke har grunnlag til å frata henne driftstillatelsen, sier han.