• KAN BLI STENGT: Wehustoppen ble tidligere brukt av Kristiansand kommune til å innlosjere psykisk syke mennesker. Den avtalen opphørte, men hyttene ble likevel utleid til mennesker med levekårsproblemer. FOTO: Reidar Kollstad

Vil stenge omstridt campingplass

Campinghyttene på Wehustoppen har blitt benyttet av rusmisbrukere og psykiatriske pasienter de siste årene. Nå kan politikerne sette kroken på døra.