• LONANDAM: Demningen blir trolig revet fordi Vennesla kommune ikke er interessert i å overta vassdragsrettigheter og vedlikeholdsansvar for damanlegget Lonan ved Stemmen i Vennesla. Nedtappingen av vannet langs riksvei 9 vil forrige området, mener medlemmene i Stemmen velforening. FOTO: Frode Lindblom

Denne dammen vil ikke kommunen ha

Vennesla kommune sier nei til å overta det gamle damanlegget Lonan i Høievassdraget. Det betyr at vannet Lona tappes og blir liggende som et gjørmehull.