MANDAL: – Vi har jobbet med å finne andre løsninger for stengningene, men dette blir den løsningen som gir kortest sperreperiode, sier Ole Petter Opsahl, byggeleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

For å sikre trygg skolevei, skal det bygges ny gang- og sykkelbro parallelt med Bankebroa på fylkesvei 202 i Mandal.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune, har en prislapp på 26 millioner kroner.

Stenger for seiling

I forbindelse med grunnarbeid og fundamentering av den nye broa, skal seilingsløpet i første omgang stenges fra mandag til torsdag gjennom seks uker, fra 8. mai til 15. juni.

Stengningen vil føre at båter får begrenset mulighet for å seile inn og ut av fjorden.

– Stengningsperioden er redusert fra 12 til seks uker sammenlignet med den opprinnelige planen, opplyser Opsahl i pressemeldingen.

Åpen to ganger daglig

Seilingsleden vil være åpen morgen og ettermiddag hver dag, slik at båter kan passere.

– Det er verdt å merke seg at det vil være helt åpent fra fredag til søndag og på helligdager. 17. mai, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag vil det være helt åpent, understreker byggelederen.

Trafikken over selve broa vil ikke påvirkes av arbeidet.

Nye stengninger

Fra 15. juni til 15. oktober vil seilingsløpet være åpent under anleggsarbeidet.

Fra 15. oktober til 23. mars 2018, vil det imidlertid ikke være mulig å passere under broa. Statens vegvesen vil da tilby båteiere, som har båtplass i fjorden, båtplasser andre steder.