• - Høringen så lang har bekreftet det som står i Riksrevisjonens rapport, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i pausen under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen. FOTO: Tone Sandberg

Hans Fredrik Grøvan (KrF) ikke beroliget av høringen

– Det som har kommet fram så langt i høringen bekrefter kritikken i Riksrevisjonens rapport, og som beskrives som svært alvorlig.