• Flere kommunale ledere i Songdalen og Søgne har nylig hoppet opp i lønn. FOTO: Montasje

Kommunale ledere fikk lønnshopp

Mens de er midt i arbeidet med å slå seg sammen med Kristiansand, har flere kommunalsjefer i Søgne og Songdalen fått betydelig lønnsøkning. De tar med seg lønna inn i nye Kristiansand, selv om ikke alle fortsetter som ledere.