• Stort fremmøte under torsdagens befaring med by- og miljøutvalget på Rundingen, eller Lund torv. Elevine-tomta ses her på motsatt side av Østerveien, og Vabua bak til venstre. FOTO: Kristin Ellefsen

Strid om høyder og fasong på Lund torv

Mens private utbyggere argumenterer for smale høyblokker i opptil ti etasjer på Lund torv, ønsker byplanleggerne lavere, sammenhengende blokker.