• Vegard Launes tilhører flertallet i programkomiteen i Høyre. Han støtter utbyggingen av kulturbygg som allerede er planlagt utbygd. For eksempel kunstsiloen (i bakgrunnen). Men etter den tid vil han sette stans for nye kulturbygg i Kristiansand. FOTO: Jacob Buchard

Krever stans for nye store kulturbygg

Det er strid i Høyre om nye kulturbygg i Kristiansand. Et flertall i programkomiteen vil at partiet setter en stans for nye investeringer etter neste kommunevalg.