• – Hvis vi nå får anledning til å levere på den politikken som ligger her, kan det være med å bygge broer, sier stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Torhild Bransdal. Foran seg har de den politiske plattformen som ble fremforhandlet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. FOTO: Tone Sandberg

– Kjell Ingolf står foran en formidabel oppgave

– Kjell Ingolf står foran en formidabel oppgave, sier stortingsrepresentant Torhild Bransdal. - Det er ikke tvil om at det blir tøft, supplerer Hans Fredrik Grøvan.