Søgne og Songdalen-lensmann Per Juell Larsen, ordfører Astrid Hilde og oppvekstsjef Jon Wergeland viser stolt fram dokumentet som forebygge vold blant kommunens barn og unge i framtida. Søgne og Songdalen-lensmann Per Juell Larsen, ordfører Astrid Hilde og oppvekstsjef Jon Wergeland viser stolt fram dokumentet som forebygge vold blant kommunens barn og unge i framtida. Foto: Espen Sand

Etter flere alvorlige voldssaker har Søgne satt i gang en banebrytende satsing