Har nisse på 10 meter i vinduet – noen høyere?

foto