Foreldrekontaktene for klassetrinnet ved skolen har sendt en formell klage på rektorens håndtering av en mobbesak, der de krever at oppvekstdirektøren og/eller oppvekststyret instruerer rektoren til å omgjøre vedtaket om å omplassere de to lærerne.

I den skriftlige klagen hevdes det at et foreldrepar har presset rektor til å fjerne to lærere fra klassetrinnet. Foreldreparet skal ha ment at lærerne ikke gjorde nok i forbindelse med at de mener sønnen deres ble mobbet av en annen elev.

Foreldrekontaktene viser til at de to lærerne yter stor respekt og tillit hos både foreldre og elever, og beskriver rektors beslutning som skremmende og udemokratisk.

Rektor Inger Brit Torsøe sier personalsaken ved Hånes skole har vært krevende. Foto: Arkiv

Påstått mobbingIfølge klagebrevet kontaktet et foreldrepar Hånes skole og informerte om at barnet deres var blitt mobbet av en annen elev. Mobbingen skal ha pågått i flere år. Den angivelige mobberen og hans foreldre stilte seg uforstående til dette. Lærerne på trinnet ble ifølge brevet kontaktet, men ingen av dem hadde registrert at dette hadde foregått. Mobilt mobbeteam ble satt inn, men de skal heller ikke ha registrert at det hadde foregått mobbing.

Foreldrene til eleven som skal ha blitt mobbet, krevde at eleven som skal ha mobbet måtte overføres til en annen skole. Dette fikk de ikke gjennomslag for, og foreldre mottok en skriftlig bekreftelse fra skolen på at deres barn ikke var skyldig i noen mobbesak.

Rektor Torsøe valgte deretter å fjerne to av lærerne fra trinnet.

I brevet som foreldrekontaktene har sendt til oppvekstdirektøren står det at foreldregruppa har mistet all tillit til rektor.

Et flertall blant foreldrene har ikke ønsket at saken kom ut i media. Foreldrekontaktene på trinnet sier de derfor ikke kan kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Foreldre gråt

Et par dager før sommerferien ble foreldrene på trinnet kalt inn til et møte, der det ble informert om at to av tre lærere på trinnet skulle byttes ut. Møtet ble svært følelsesladet, og både foreldre og lærere skal ha tatt til tårer.

Etter det Fædrelandsvennen kjenner har begge lærerne vært sykemeldte etter at de ble fjernet fra klassetrinnet.

— Krevende sak

Rektor Inger Brit Torsøe ved Hånes skole sier dette er en tung og krevende sak som har vært slitsom å håndtere. Hun avviser at saken har skadet samarbeidet mellom ledelse og ansatte ved skolen.

— Jeg har samarbeidet tett med oppvekstdirektøren om denne saken, og vil overlate til ham å gi eventuelle kommentarer, sier Torsøe.

Kristiansands oppvekstdirektør, Arild Rekve, mener det er forståelig at foreldre ønsker å beholde lærere de er fornøyde med. Foto: Reidar Kollstad

Tillit til rektorOppvekstdirektør Arild Rekve beskriver saken som komplisert. Siden dette både er en personalsak og omhandler enkeltelever vil han ikke kommentere hva som har skjedd.

— Generelt kan jeg si at vi ønsker å være i dialog med foreldre. Det er også forståelig at foreldre kjemper for å beholde lærere de er fornøyde med.

Foreldre har også skrevet brev til fylkesmannen i Vest-Agder og bedt om hjelp til å få omgjort rektors beslutning om å omplassere de to lærerne.

— Fylkesmannen har ansvaret for å se til at elevene får den undervisningen de har krav på etter opplæringsloven. Her dreier det seg imidlertid om en arbeidskonflikt, der vi ikke har myndighet, kommenterer seniorrådgiver Maiken Messel i udanningsavdelingen hos fylkesmannen.

Arnulf Andersen i Utdanningsforbundet vil ikke kommentere saken. Foto: Kjartan Bjelland

Taus fagforeningLokallagsleder for Utdanningsforbundet i Kristiansand, Arnulf Andersen, sier han er kjent med konflikten på Hånes skole.

Med henvisning til at det mange involverte, mener han at saken ikke har noe i media å gjøre. Han vil derfor ikke kommentere saken, eller si noe om eller i så tilfelle hva Utdanningsforbundet har foretatt seg.

Det går dette skoleåret i overkant av 400 elever ved Hånes skole, som har elever fra 1. til 7. klassetrinn. Skolen har totalt 46 ansatte.