• Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er kjent med misnøyen rundt stengingen av nyfødtposten i Arendal.

- Jeg kjenner til uroen

Helse— og omsorgsminister Bent Høie blir jevnlig oppdatert om uenighetene rundt driften av Sørlandet sykehus.