• Dan Larsen er svært oppgitt over griseriet. Alt tenkelig avfall kastes på utsiden av containerne, og i sommervarmen er det illeluktende. Som deleier av lagerbygningen like bakenfor er han "nabo" til avfallsplassen, og priser seg lykkelig over at den snart skal fjernes. FOTO: Roar Greipsland

Fjerner hele søppelplassen

30-40 tonn søppel dumpes årlig på utsiden av søppelcontainerne. Problemet er så stort at hele avfallsplassen nå fjernes.