• Kirurgene Adalsteinn Arnarson (t.v.) og Atle Bernstein ved fedmeavdelingen Sørlandet sykehus Arendal. FOTO: Reidar Kollstad

6000 sykelig overvektige på Sørlandet

I fjor ble rundt 500 nye sørlendinger henvist til Sørlandet sykehus med sykelig overvekt.