• - Det er et svinn av en annen verden, i hvert fall i skolemålestokk, sier skolebibliotekansvarlig Linda Ljosland, her sammen med rektor Øystein Mosfjeld. Biblioteket ved Sjøstrand skole er åpent i hele skoletiden, og det er ikke noe tak på antall bøker elevene kan låne. FOTO: Vegard Damsgaard

Hundrevis av bøker på avveie

Foreldrene ved Sjøstrand skole har fått anmerkning etter at 685 bøker, til en verdi av 160.000 kroner, er savnet fra skolens bibliotek.