• Inger Lise Haugland, Øyvind Ramse (står oppå kumlokket) og Inger Thomsen er redd for at vannet skal trenge inn i leilighetene ved Gangdalen. FOTO: Asbjørn Kleveland

Åtte leiligheter trues av oversvømmelse

Beboerne i flere leiligheter på Gangdalen i Finsland fortviler over nedbøren. Gårdsplassen står under vann og fortsetter nedbøren trenger snart vannmassene inn i åtte leiligheter.