• Statens Vegvesen er de vi tar kontakt med for å rydde opp, sier Thore Egeland hos fylkesmannen i Vest-Agder. Etter Fædrelandsvennens sak om forurensede masser som er dumpet i Studedalen, skal han møte vegvesenet like over nyttår. FOTO: Marcel Tiedje

Dyrt å fjerne forurenset masse

Det blir fort dyrt å fjerne ulovlig deponerte feiemasser. — Veivesenet har ansvaret, selv om de har en avtale med entreprenør, sier Thore Egeland hos fylkesmannen i Vest-Agder.