• Selv om menighetsrådet på Grim ikke ønsker at kirken skal benyttes til forbønn for likekjønnede, velger sokneprest Erland Grøtberg å åpne kirken for dette. FOTO: Reidar Kollstad

Nå åpnes kirkene i Kristiansand for forbønn for homofile

Sju av ni kirker sier ja til forbønn. Menighetsrådet på Grim sier nei, men sokneprest Erland Grøtberg sier ja. Da blir det som presten vil.