• Finansdepartementet utestenger to israelske selskaper fra oljefondet for "medvirkning til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner". Nå ber KrF og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder om et møte med regjeringen. FOTO: Tore André Baardsen

KrF krever møte etter svartelisting av israelske selskaper

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan og KrF aksepterer ikke uten videre at to israelske selskaper er stengt ute av oljefondet.