Flertallet i bystyret i Kristiansand kommune stemte onsdag kveld mot reservasjonsretten for leger. Flertallet i bystyret i Kristiansand kommune stemte onsdag kveld mot reservasjonsretten for leger. Foto: Tormod Flem Vegge

Flertall mot reservasjonsretten

Et stort flertall av bystyret i Kristiansand stemte onsdag mot reservasjonsretten.

Bystyret i Kristiansand stemte onsdag mot at fastleger skal kunne reservere seg mot abort. Dersom det blir innført reservasjonsrett for fastleger, mener bystyrets flertall at reservasjonsrettsspørsmålet ikke skal overlates til den enkelte kommune. Vedtaket ble fattet med 38 mot 15 stemmer.

Samtlige medlemmer i partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, SV, Pensjonistpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne stemte for forslaget. KrF og Demokratene stemte mot forslaget. Frp var delt, der to medlemmer stemte for og to stemte mot.

Forslaget til vedtak ble formulert på følgende måte:

«1. Alle fastleger bør kunne tilby alle allmennlegetjenester, herunder henvisning til spesialisthelsetjenesten, for alle typer sykdommer og tilstander.

2. Dersom det likevel åpnes for at enkelte fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Kristiansand kommune at det ikke er riktig at dette skal overlates til den enkelte kommune. En såpass alvorlig og prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet uansett hvilken kommune de bor eller oppholder seg i.»