• 50-åringen tilsto raskt overgrepene på sine stebarn. For dette gikk aktor ned fra tolv til åtte års fengsel. - Påtalemyndigheten ønsker å sende et signal til overgripere om at det lønner seg å tilstå, sier førstestatsadvokat Eirik Erland Holmen. FOTO: Eivind Kristensen

Misbrukte stebarna grovt

Aktor mener en 50-åring fra Sørlandet bør sitte åtte år i fengsel for grove seksuelle overgrep mot sine to stebarn gjennom mange år. Tilståelsen kan gi en solid strafferabatt.