KRISTIANSAND : — Vi har merket at vannforbruket har økt sterkt under den siste varmeperioden. For å unngå at situasjonen blir dramatisk, ber vi folk begrense vanningen nå, sier bydelsingeniør Dag Tobiassen i Kristiansand kommune. Det betyr at vanning med slange bare er tillatt annenhver dag.Vannspeilet i høydebassengene tappes kraftig ned når folk er rause med vannet.- Det nærmer seg grensen nå og det kan bli krise hvis tørken fortsetter og folk fortsetter å bruke så mye vann, sier han.Regnet i går hjelper likevel litt på situasjonen.- Vi var litt i tvil om vi skulle sende ut varsel, siden det var meldt regn, men valgte å gjøre det, forteller Tobiassen.Dersom det ikke kommer mye nedbør, kan folk i Kristiansand vente seg tøffere restriksjoner. Det er bare noen få år siden det ble innført totalt vanningsforbud.- Rørleggere følger nøye med på utviklingen i høydebassengene, men det skal mye til at vi innfører forbud i år, sier bydelsingeniøren. Han appellerer til folks ansvarsfølelse i forhold til vanning i hagen.- Hvis oppsynsmenn ser spredere stå på for fullt på steder som ikke har vanningsdag, vil det bli påtalt, sier Tobiassen.